Cỏ nhân tạo được bảo hành?

Bạn có bảo hành cỏ nhân tạo không?Những loại ứng dụng nào sử dụng cỏ nhân tạo?Làm thế nào để tôi chọn đúng cỏ nhân tạo chất lượng? Các thông số có nghĩa là gì?Tại sao phải cho cát vào mặt cỏ nhân tạo sân bóng?…